Bogaty zakres usług księgowych i nie tylko

Specjalizuje się w:

 • PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW,
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie zeznań rocznych
 • Przygotowywanie bilansów
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • EWIDENCJĄ PRZYCHODÓW DLA CELÓW ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH,
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA I ZUS,
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Rejestracja urlopów, monitorowanie urlopów zaległych
 • Rejestracja zwolnień lekarskich
 • Rejestracja i monitorowanie badań lekarskich
 • Rejestracja i monitorowanie badań BHP
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników (tzw. „paski”)
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS w systemie płatnik
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie płatnik
 • Sporządzenie dokumentów dotyczących ubezpieczeń dla pracowników

Oto pozostałe usługi w których chętnie Ci pomogę:

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Sporządzenie wniosków o rentę
 • Sporządzenie wniosków o emeryturę
 • Sporządzanie wniosków o kapitał początkowy
 • Sporządzanie deklaracji PIT rocznych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Sporządzanie lub pomoc przy wnioskach o dotację z Urzędu Pracy
 • Dokumenty odbiorę osobiście, mogą być dostarczane również do biura pocztą lub kurierem
 • Informacje o wysokości podatku wysyłam sms-em lub e-mailowo
 • Miesięcznie przesyłam wyniki bilansowe
 • Wystawianie faktur sprzedaży za klienta przy niewielkiej ilości
 • Ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje usługi jednocześnie posiadam ubezpieczenie OC od ewentualnych pomyłek