Cennik

Każdy Klient w ramach moich usług może liczyć na pomoc i wskazówki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz najlepszych dla niej rozwiązań podatkowych i administracyjnych.

Każdy Klient jest traktowany w sposób indywidualny i dopiero w oparciu o sprecyzowane potrzeby jego Firmy ustalamy szczegóły współpracy.

Cena świadczonych usług ustalana jest indywidualnie podczas spotkania i zapoznania się z zakresem prac koniecznych do wykonania, więc nie jest możliwe ustalenie płatności przed zapoznaniem się ze specyfiką Firmy. Na cenę ma wpływ zarówno charakter działalności, jak również rodzaj prowadzonych transakcji, a także związana z nią dokumentacja, poprzez wiele innych wpływających na nią detali, jak np.  ilość zatrudnionych pracowników.