Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW 1/GO/2020 z dn. 22.07.2020 r.

UWAGA!! 29.07.2020 – Zmiana dot. FTE – do FTE (liczby osób zatrudnionych) Wnioskodawca może wliczyć właściciela/właścicieli firmy, jeśli można go uznać za osobę samozatrudnioną.
CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawdź: 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. projektu (FAQ).
Sprawdź: video – instrukcja wypełnienia wniosku.

Grant przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

LIDER PROJEKTU

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

PARTNER PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.ACEL PROJEKTU
Utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Granty przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

ŁĄCZNIE NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W REGIONIE PLANOWANE JEST PRZEZNACZENIE

47 169 811,32 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 30.07.2020, godz. 8:00
do 31.07.2020, godz. 8:00Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 14.09.2020

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Elektroniczny Generator Wniosków
(od 30.07.2020, godz. 8:00)
sprawdź szczegóły

POZIOM DOFINANSOWANIA

do 50 000 złsprawdź szczegóły dot. wysokości wsparcia

DOKUMENTY

W Generatorze Wniosków Przedsiębiorca składa sam wniosek (bez żadnych załączników). O dostarczenie dodatkowych dokumentów do oceny wniosku o powierzenie grantu Przedsiębiorca zostanie poproszony osobnym pismem.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków
2. Regulamin przeprowadzenia naboru
3. Kryteria wyboru projektu
4. Wzór wniosku o powierzenie grantu
5. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu
6. Wzór umowy
7. Lista dokumentów niezbędnych do oceny wniosku oraz podpisania umowy
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (wersja edytowalna oraz PDF)
9. Potwierdzenie złożenia wniosku w Generatorze Wniosków
10. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa
11. Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych osób trzecich

POBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW (.zip)

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Grant przeznaczony jest dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy z powodu pandemii COVID-19 odnotowali spadek obrotów na poziomie co najmniej 70%.
O powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” może ubiegać się przedsiębiorca (w tym osoba samozatrudniona), który:

  1. 1.posiada odpowiednio status mikro[1] lub małego przedsiębiorcy[2]; (również osoby samozatrudnione)
  2. 2.nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014[3] w dniu 31 grudnia 2019 r.[4];
  3. 3.nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19[5] (przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa[6] lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/2013[8], (UE) nr 1408/2013[8] oraz (UE) nr 717/2014[9] nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszego podpunktu);
  4. 4.w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej[10];
  5. 5.prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  6. 6.według stanu na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814);
  7. 7.zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 1.02.2020 r. prowadzi działalność gospodarczą[11] na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział[12].

    Szczegółowe informacje w Regulaminie naboru wniosków.

CO MOŻNA FINANSOWAĆ